Věděli jste, že se ročně vyhodí přes 375 milionů prázdných kartuší a tonerů? Většina z nich skončí na skládce odpadků. Kartuše škodí životnímu prostředí, to víme všichni. Zajímalo nás, jak vyhozené kartuše ovlivňují životní prostředí. V oddělení vývoje jsme se zeptali na recyklaci kartuší ve společnosti Optiprint. Čtěte.

Tiskárny se svými inkousty se skládají z několika složek (většinou chemikálií), které škodí lidem i životnímu prostředí. Již samotná výroba kartuší spotřebuje 7 dcl až 3,8 l oleje.

Vyhozené kartuše jsou pro životní prostředí škodlivé z více důvodů. Mezi nejvýznamnější určitě patří, že je plast kartuší vyroben z polymerů, které se rozkládají 450 až 1000 let. Kartuše také obsahují jedovaté látky a těžké kovy znečišťující půdu a vodu „těkavými organickými sloučeninami“.

Opětovné použití kartuší

Klíčovým faktorem snižování produkce skleníkových a dalších škodlivých plynů je recyklace kartuší a tonerů.

Věděli jste, že až 97 % kartuše lze recyklovat? To znamená, že pouze 3 % kartuše představuje odpadní materiál.

Přibližně 50 % všech kartuší s tonerem a 70 % všech kartuší s inkoustem se ještě stále správně nerecykluje a nelikviduje. Tento velký podíl na odpadcích lze podstatně snížit opětovným používáním a recyklací kartuší.

A jak kartuše recyklujeme ve společnosti Optiprint?

Na proces recyklace kartuší jsme se zeptali našeho vývojáře Gregora Kočara.

Prázdné kartuše se od zákazníků vrátí do naší společnosti, kde je v oddělení výroby naplní a připraví k opětovnému použití.

S naplněním kartuše, která by jinak vyprodukovala 400 výstupů, ve společnosti Optiprint prodloužíme její životní dobu o několik desítek tisíc výstupů a vyhneme se vzniku odpadu.

„U materiálu, který by se stal odpadem, prodlužujeme životní dobu. Tímto způsobem měníme spotřební materiál na nespotřební,“ vysvětluje Gregor.

Dle názoru našich vývojářů spotřebují tiskárny společnosti Optiprint během své životní doby 1 % kartuší v porovnání s klasickými tiskárnami, u kterých se kartuše nerecyklují, resp. opětovně nepoužívají.

Na základě těchto skutečností můžete být v klidu, že společně s námi děláte všechno, co je ve vašich silách, pro dobro životního prostředí.

Zdroje: Planet Watch, The Recycler a The Energy Collective