Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

PROSÍM PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY

Před používáním webových stránek www.optiprint.cz jste si přečetli a souhlasíte s následující podmínkami:

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti: „Franchisant“, „Kandidát na franšízy“, „Klient“, „Partner“, „Vy“ a „Váš“ odkazuje na vás, A „Optiprint“ „Optiprint, doo“, „Ourselves“, „Franchisor“, „Optiprint Franchise Group“, „My“ a „Nás“, odkazujeme na „Optiprint“. Majitelé této internetové stránky: Optiprint, d.o.o., Kranjčeva ulica 20, SI-1000 Lublaň, Slovinsko, Evropa, zastoupená v zastoupení dočasným ředitelem Matjaž Bavdek, dále označované jako Optiprint.

““Stranou“, „stranami“ nebo „nás“ se rozumí jak klient, tak Optiprint. Veškeré pojmy týkající se nabídek, akceptací a úvah, které jsou nezbytné pro uskutečnění procesu za asistence Klienta nebo komunikace s Klientem o našich službách, naší franšízové smlouvě nebo potenciálním partnerství, se uskuteční buď prostřednictvím formálních setkání s pevnou dobou trvání, telefonem, e-mailem nebo elektronickou komunikací nebo jakýmikoliv jinými prostředky pro výslovný účel plnění potřeb klienta / odpovědi na jeho otázky týkající se ustanovení o službách / produktech Optiprint. Uvedené formy komunikace a spolupráce budou prováděny nejvhodnějším způsobem a v souladu se stávajícím slovinským právem.

Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jejich jednotném nebo množném tvaru, kapitalizované nebo vyměněné a / nebo / on / ona, se považují za zaměnitelné, a proto se na ně vztahují.

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Snažíme se chránit vaše soukromí. Dodržujeme veškeré slovinské právo i evropské směrnice, které se zabývají osobními informacemi, ochranou dat a souvisejícími tématy. Veškerá použitelná ustanovení našich vnitřních NDA a pravidel o zachování důvěrnosti budou přísně dodržována při zpracování osobních informací získaných prostřednictvím segmentů „Kontaktujte nás“ / „Příležitosti k zaměstnání“ / „Staňte se franchisorem“ na našich internetových stránkách nebo případných přímých e-mailů zasílaných na jakoukoli adresu, kterou lze nalézt na našich internetových stránkách.

Účel

Optiprint, d.o.o. Nepoužije vaše poskytnuté osobní nebo soukromé informace uvedené ve výše uvedeném odstavci nebo jinak získané pro jiné než následující účely:

 1. digitální archivace výlučně pro vlastní soukromou databázi za účelem snazší komunikace mezi klientem a obchodem;
 2. použití poskytnutých kontaktních informací za účelem zodpovězení dotazů od zákazníků / partnerů;
 3. přenášet názory zákazníků / partnerů na naše vývojové a / nebo servisní týmy;
 4. vypracovat statistické údaje za účelem vyhodnocení našich vlastních operací a nesmí být zpřístupněny žádnému nepřidruženému podniku nebo jednotlivci.

Vezměte prosím na vědomí, že pouze autorizovaní zaměstnanci, kteří podepsali NDA s Optiprint d.o.o. mají přístup a shromažďují informace od jednotlivých klientů o potřebě znalosti. Neustále přezkoumáváme naše systémy a data, abychom zajistili co nejlepší služby pro naše klienty.

Výjimky

Optiprint, d.o.o. nezveřejní žádné osobní nebo soukromé informace svých klientů s výjimkou následujících případů:

 1. když Optiprint, d.o.o. získá předchozí souhlas svých zákazníků / partnerů, aby tak učinil;
 2. poskytování osobních informací subdodavatelům, které Optiprint, d.o.o. řádně dohlíží, aby dosáhl výše uvedeného účelu použití;
 3. je-li požadováno narušení zveřejnění na základě právních a správních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů.

Veškeré záznamy klienta jsou považovány za důvěrné, a proto nebudou zveřejněny žádné třetí straně, s výjimkou výše uvedených případů.

Klienti mají právo žádat o kopie všech záznamů o nich, jakožto klientovi. Klienti jsou povinni uchovávat kopie jakékoli tisku vydané v souvislosti s poskytováním našich služeb. Pokud je to vhodné, vydáme klientovi příslušné písemné informace, rozpisy nebo kopie záznamů v rámci smluvní smlouvy ve prospěch obou stran.

Nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat své osobní údaje žádné třetí straně nebo používat e-mailovou adresu pro nevyžádanou poštu. Jakékoli e-maily zaslané společností Optiprint budou pouze v souvislosti s poskytováním dohodnuté komunikace, služeb a produktů.

Odmítnutí odpovědnosti

Služba Optiprint může obsahovat naplněné a / nebo repasované originální kazety. Obnova a doplňování kazety jsou prováděny výhradně společností Optiprint, d.o.o. A nikoli výrobcem kazet / tiskárny a / nebo držitelem práv duševního vlastnictví na kazetách / tiskárnách. V důsledku toho výrobce není žádným způsobem zodpovědný za kvalitu tisku a specifikace tiskárny. Držitelé práv duševního vlastnictví na zařízeních a zařízeních, které používáme, jsou třetími osobami (výrobci), s výjimkou zařízení, na kterých je jasně uvedeno, že se jedná o výrobce Optiprint, d.o.o. (Např. inkoustová nádrž). Nemáme žádnou souvislost s výrobci a / nebo distributory zařízení a zařízení, ani nepředstavujeme žádnou z nich.

Vyloučení a omezení

TInformace na těchto webových stránkách jsou poskytovány na základě „jak je“. V nejširším rozsahu povoleném slovinským právem, Optiprint:

 1. vylučuje veškerá prohlášení a záruky vztahující se k této internetové stránce a jejímu obsahu, nebo která je nebo může být poskytnuta některou z našich přidružených společností nebo jakoukoli jinou třetí stranou, a to i ve vztahu k nepřesnostem nebo opomenutím na této internetové stránce a / nebo Literatura společnosti; a
 2. vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním této internetové stránky nebo v souvislosti s ní. To zahrnuje, bez omezení, přímou ztrátu, ztrátu podnikání nebo zisky (zda byla ztráta tohoto zisku předvídatelná nebo nevznikla za normálních okolností nebo jste byli upozorněni na možnost takové možné ztráty), škody způsobené na vašem počítači, počítačovému softwaru, systémů a programů a údajů na nich nebo jiných přímých nebo nepřímých, následných a náhodných škod.

Optiprint však nevylučuje odpovědnost za smrt nebo újmu způsobenou jeho nedbalostí. Výše uvedené vyloučení a omezení platí pouze v rozsahu povoleném zákonem. Není dotčena žádná z vašich vnitrostátních nebo evropských práv spotřebitele.

Dostupnost

Není-li uvedeno jinak, služby a systém franšízy uvedené na této internetové stránce jsou v současné době k dispozici pouze v zemích uvedených na naší Franšízové mapě. Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Rusko, Irsko, Spojené království, Dánsko, Estonsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Bělorusko, Belgie, Česká republika, Ukrajina, Kypr, Slovensko, Moldavsko, Švýcarsko, Rakousko, Rumunsko, Francie, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Bulharsko, Černá Hora, Itálie, Albánie, Makedonie, Turecko, Bělorusko, Řecko, Španělsko a Portugalsko.

Veškerá reklama je určena výhradně pro výše uvedené trhy. Jste výlučně odpovědní za vyhodnocení způsobilosti ke konkrétnímu účelu stažení, programů a textu dostupných prostřednictvím tohoto webu. Redistribuce nebo repasování jakékoliv části této stránky nebo jejího obsahu je zakázáno, včetně rámování nebo jinými podobnými prostředky nebo jinými prostředky, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Optiprint. Optiprint nezaručuje, že služba z těchto stránek bude nepřerušena, včasná nebo bezchybná, přestože bude poskytována na nejlepší z možností Optiprint. Používáním této služby odškodňujete společnost Optiprint, její zaměstnance, agenty a přidružené společnosti před jakoukoli ztrátou nebo poškozením jakýmkoli způsobem jakýmkoli způsobem.

Záznam souborů

Používáme adresy IP k analýze trendů, správě webu, sledování pohybu uživatelů a shromažďování širokých demografických informací pro souhrnné využití. Adresy IP nejsou spojeny s osobními informacemi. Kromě toho, pro správu systémů, zjišťování vzorů využití a odstraňování problémů, naše webové servery automaticky zaznamenávají standardní přístupové informace včetně typu prohlížeče, časů přístupu / otevřené pošty, požadované adresy URL a adresy URL odkazů. Tyto informace nejsou sdíleny s třetími stranami a používají se pouze v rámci Optiprint na základě potřeby poznat. Jakékoliv individuálně identifikovatelné informace související s těmito údaji nebudou nikdy použity jinak, než je použití výše uvedených osobních údajů bez vašeho výslovného svolení.

Cookies

Stejně jako většina interaktivních webových stránek používá internetová stránka Optiprint cookies, aby nám umožnila získat informace o každé návštěvě. Soubory cookies se používají v některých oblastech našeho webu, aby byla umožněna funkčnost této oblasti a snadná obsluha pro ty návštěvníky.

Internetová stránka používá;

 • soubory cookies služby Google Analytics,
 • soubory cookies sociálních médií (plugin Facebook pro sdílení obsahu s přáteli, mapy Google a mapy Najdi.si),
 • cookies PHPSESSID; Používá se pro správné fungování sítě a je odstraněn po ukončení prohlížeče.

Souhlas potřebný pro použití souboru cookies PHPSESSID se nevyžaduje. Získání souhlasu s použitím ostatních uvedených souborů cookies je nutné. Cookies Google Analytics se používají k monitorování provozu, řešení požadavků zákazníků a dalších požadavků týkajících se zákazníků na adrese www.optiprint.cz. V případě, že klient neumožňuje umístit soubory cookies do počítače, může změnit nastavení v daném okamžiku v pravém dolním rohu stránky, kde jsou vždy nastavena pravidla ochrany osobních údajů. Otevřením těchto nastavení se klient může rozhodnout, zda povolí umísťování souborů cookies do svého počítače nebo ne. Pokud dojde k úplnému vypnutí všech technických souborů cookies pro web www.optiprint.cz (v nastavení prohlížeče), nemusí být splněny všechny specifické funkce stránek.

Odkazy na tuto internetovou stránku

Odkaz na jakoukoli stránku této internetové stránky můžete vytvořit bez předchozího písemného souhlasu. Pokud vytvoříte odkaz na stránku této internetové stránky, učiníte tak na vlastní nebezpečí a výše uvedené vyloučení a omezení se budou vztahovat na vaše používání tohoto internetového serveru.

Odkazy z této internetové stránky

Nezavazujeme ani nesledujeme obsah webových stránek jiných stran, které jsou z této internetové stránky propojeny. Stanoviska vyjádřená nebo materiální, která se na těchto internetových stránkách objevují, nemusí být nutně sdílena nebo schválena námi a neměla by být považována za vydavatele takových názorů nebo materiálu. Mějte na paměti, že nejsme zodpovědní za postupy nebo obsah těchto stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si uvědomili, kdy opouštějí naše stránky, a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek. Měli byste vyhodnotit zabezpečení a důvěryhodnost jakékoli jiné stránky propojené s touto stránkou nebo přístupné prostřednictvím těchto stránek sami, než sdělíte jim osobní informace. Optiprint nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu jakýmkoli způsobem, jakkoli způsobeným, vyplývajícím z vašeho předání osobních údajů třetím osobám.

Upozornění na autorská práva

Autorská práva a další příslušná práva duševního vlastnictví jsou obsažena ve veškerém textu vztahujícím se k službám společnosti Optiprint a v plném obsahu této internetové stránky.

Logo společnosti Optiprint je registrovaná ochranná známka společnosti Optiprint, d.o.o., ve Slovinsku, registrované ochranné známky Společenství uvnitř Evropské unie a registrované ochranné známky uvnitř jiných zemí. Inkoustová nádrž Optiprint je registrovaný model patřící společnosti Optiprint, d.o.o., ve Slovinsku.

Sdělení

Pro různé dotazy máme několik různých e-mailových adres. Tyto a další kontaktní informace najdete na našem odkazu Kontaktujte nás a na různých dalších místech na naší internetové stránce nebo v literatuře společnosti (Optiprint Franchise Brochure) nebo prostřednictvím telefonních, faxových a mobilních telefonních čísel.

Optiprint, d.o.o. Je registrovaná společnost s ručením omezeným v Lublani, Slovinsko, Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, obchodní číslo 3575683000.

Všeobecné

Zákony Republiky Slovinsko upravují tyto podmínky. Přístupem na tuto internetovou stránku souhlasíte s těmito podmínkami a výlučnou příslušností slovinských soudů ve všech sporech vyplývajících z takového přístupu. Pokud se některý z těchto podmínek považuje za neplatný nebo nevymahatelný z jakéhokoli důvodu (včetně, ale nikoliv výhradně, výše uvedených vyloučení a omezení), pak budou neplatná nebo nevymahatelná ustanovení oddělena od těchto podmínek a zbývající podmínky budou nadále platit. Neúspěch Optiprint uplatnit některá z ustanovení uvedených v těchto podmínkách nebo neuplatnění jakékoli možnosti ukončit komunikaci s klientem nebude považován za zproštění těchto ustanovení a nebude mít vliv na platnost těchto podmínek nebo jakákoli jeho část nebo právo následně prosazovat všechna ustanovení. Tyto smluvní podmínky nebudou pozměněny, pozměněny, měněny ani doplněny jinak než písemně a podepsány řádně oprávněnými zástupci společnosti Optiprint.

Oznámení změn

Společnost Optiprint si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky a vaše další používání stránek bude znamenat, že souhlasíte s úpravou těchto podmínek. Pokud dojde k nějakým změnám v našich zásadách ochrany osobních údajů, oznámíme, že tyto změny byly provedeny na naší domovské stránce v sekci Zprávy a na dalších klíčových stránkách našeho webu. Pokud dojde k nějakým změnám v tom, jak používáme osobní údaje o osobních údajích našich zákazníků, bude zasláno upozornění e-mailem nebo poštou pošty osobám postiženým touto změnou. Jakékoli změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách 30 dní před provedením těchto změn.

Proto vám doporučujeme, abyste toto prohlášení opakovaně přečetli. Tyto podmínky jsou součástí smlouvy mezi klientem a námi. Váš přístup na tuto internetovou stránku a / nebo navázání komunikace se společností Optiprint ohledně našich služeb, naší franšízy nebo potenciálního partnerství naznačuje vaše porozumění a souhlas s oznámením o vyloučení odpovědnosti a úplnými smluvními podmínkami obsaženými v tomto dokumentu. Žádné národní nebo evropská práva spotřebitelů nejsou dotčeny

Tyto smluvní podmínky se považují za účinné od 20. února 2015

Ljubljana, 20.2.2015

Optiprint, d.o.o.

© Optiprint 2015 Všechna práva vyhrazena