Skip to main content

Vzdělávací instituce

Budování vztahů s různými vzdělávacími institucemi chápeme jako zodpovědnost, se kterou nezacházíme jako se samozřejmostí. Mezi ně se řadí mnoho mateřských a základních škol, s kterými se snažíme budovat pevné vztahy zakládající se na důvěře a společném dobru. Uvědomujeme si, že mezi hračkami a školními lavicemi každodenně vzniká chaos. Společnost Optiprint je tu pro vás, když nás nejvíce potřebujete.

V případě problémů s tiskem vás náš tým servisní podpory nenechá na holičkách. 95 % servisních zásahů vyřešíme během jednoho pracovního dne.

Pro nepřetržitou podporu a zodpovězení případných dotazů jsou vám k dispozici také spolehliví odborníci v našem telefonním středisku.

Při montáži tiskárny naši odborní zaměstnanci zajistí nastavení odpovídajících ovladačů a slučitelnost počítače a tiskárny. Také v případě, že instituce nemá vlastního informatika, se vždy můžete spolehnout na naše servisní techniky.

Uživatelům v rámci našich služeb nabízíme pokročilá řešení jako zabezpečený tisk, skenování na elektronickou adresu, propojení tiskáren do síťové složky, kontrola stavu tisku a poradenství ohledně optimalizace.

V případě problémů s tiskem vás náš tým servisní podpory nenechá na holičkách. 95 % servisních zásahů vyřešíme během jednoho pracovního dne.

Pro nepřetržitou podporu a zodpovězení případných dotazů jsou vám k dispozici také spolehliví odborníci v našem telefonním středisku.

Při montáži tiskárny naši odborní zaměstnanci zajistí nastavení odpovídajících ovladačů a slučitelnost počítače a tiskárny. Také v případě, že instituce nemá vlastního informatika, se vždy můžete spolehnout na naše servisní techniky.

Uživatelům v rámci našich služeb nabízíme pokročilá řešení jako zabezpečený tisk, skenování na elektronickou adresu, propojení tiskáren do síťové složky, kontrola stavu tisku a poradenství ohledně optimalizace.

Ve společnosti Optiprint je již od samého začátku naším cílem vytvořit dostupný a k životnímu prostředí šetrný svět barevného tisku.

Barevný tisk je obvykle pětkrát až osmkrát dražší než černobílý. Vlastním vývojem jsme dospěli k vyrovnání ceny barevného tisku s cenou černobílého a přinesli jsme barevné tiskoviny do škol, školek a dalších vzdělávacích institucí po celém Slovinsku a širší oblasti Jadranu. 

Věděli jste, že mozek používá barvu k rozpoznání vzorů, vzpomínek a přijímání nových informací? Zároveň barvy vizuálně vedou k rychlejšímu vyhledávání, porovnávání a porozumění informací.

Barva velice ovlivňuje kapacitu paměti a dosažení pozitivních výsledků při učení. Použití barev na zdůraznění určitých částí výukového materiálu zvyšuje úroveň pozornosti žáků, pomáhá jim s lepším porozuměním čteného textu a současně prodlužuje udržení pozornosti.

Barevný tisk je obvykle pětkrát až osmkrát dražší než černobílý. Vlastním vývojem jsme dospěli k vyrovnání ceny barevného tisku s cenou černobílého a přinesli jsme barevné tiskoviny do škol, školek a dalších vzdělávacích institucí po celém Slovinsku a širší oblasti Jadranu. 

Věděli jste, že mozek používá barvu k rozpoznání vzorů, vzpomínek a přijímání nových informací? Zároveň barvy vizuálně vedou k rychlejšímu vyhledávání, porovnávání a porozumění informací.

Barva velice ovlivňuje kapacitu paměti a dosažení pozitivních výsledků při učení. Použití barev na zdůraznění určitých částí výukového materiálu zvyšuje úroveň pozornosti žáků, pomáhá jim s lepším porozuměním čteného textu a současně prodlužuje udržení pozornosti.

Barva silně zvyšuje srozumitelnost textu, proto je velmi důležité, abychom ji za účelem dosažení optimálních studijních výsledků efektivně používali.

Podpora dětí, aby v kreativním smyslu zkoušely nové věci a nápady, představuje klíčový faktor jejich intelektuálního, citového a fyzického růstu. Jakákoli forma sebevyjádření vede k sebepoznávání a ovlivňuje jejich další vývoj.