Věděli jste, že k tisku není vhodný jakýkoli papír? Kvalita výstupu nezávisí pouze na výkonu a kvalitě tiskárny, nýbrž také na kvalitě papíru. Obecně papír dělíme do dvou skupin, v rámci nichž rozlišujeme papír více a méně vhodný k jednotlivým druhům tisku. Přečtěte si, jak vybrat papír vhodný k vašemu tisku.

Opravdu, jakýkoli papír není vhodný k tisku. Jak jsme zmínili již v úvodu, obecně papír dělíme do dvou skupin – do první patří papír vhodný k tisku fotografií, do druhé k tisku textu, resp. k obyčejnému použití. Můžeme ho také rozdělit dle struktury, fyzikálně-chemických vlastností, mechanické odolnosti a povrchového či optického charakteru. Podívejte se, jak tyto vlastnosti mohou ovlivňovat kvalitu papíru a následně výstupu tisku.

Co ovlivňuje kvalitu papíru?
Papír je velmi komplexní materiál, proto jsou jeho strukturní a povrchové vlastnosti závislé na řadě faktorů a procesů, mezi něž patří celkové složení surovin, technologické podmínky výroby, povrchové zušlechtění, postup tisku a dokončení. Tyto podmínky a procesy ovlivňují schopnost papíru přijímat a vypuzovat vlhkost z okolí, změnu elektrických vlastností papíru a vsakování tiskařské barvy.

Kolegové z našeho oddělení vývoje nám vysvětlili, že kvalitu papíru a následnou kvalitu tisku ovlivňuje:
– velikost, druh a zpracování celulózních vláken,
– zpracování celulózní kaše,
– poměr plniva a celulózy,
– chemické přísady k plnivům,
– povrchové zpracování (chemické a mechanické),
– stroje, se kterými se papír vyrábí atd.

Lepší papír, lepší výstup
V současnosti se většina druhů papíru vyrábí z celulózních vláken ze dřeva, v menší míře z vláken jednoletých rostlin (např. listů banánovníku). Právě kvalita a druh celulózních vláken mají klíčový význam pro vlastnosti papíru, protože ovlivňují postup vzniku zápisu na různých zařízeních.

Při tisku je kvalita papíru obzvlášť důležitá. Ovlivňuje výstup v ostrosti, přechodu, intenzitě černé barvy a průsvitnosti papíru.

»Při použití levnějšího papíru vznikají tzv. „mikropoškození“. Projeví se zvýšeným opotřebením některých částí zařízení, možností horší kvality výstupu, snížení spolehlivosti provozu zařízení, zvýšení nákladů na údržbu, a dokonce kratší životní dobou přístroje,« objasňují kolegové z oddělení vývoje.

Nejvhodnější papír k tisku
Při výběru nejvhodnějšího papíru k tisku je třeba věnovat pozornost 3 vlastnostem: složení, gramáži a bělosti. U složení většinou platí, že čím hladší papír, tím je vhodnější k tisku. Drsný a hrubý papír se k tisku nehodí.

Gramáž papíru nám o jeho kvalitě poví hodně. Zpravidla platí, že vyšší gramáž přináší lepší výsledky tisku. Nejlepších výsledků při tisku fotografií proto dosáhneme výběrem papíru s vyšší gramáží (150–200 g a více).

Všimli jste si, že všechny papíry nejsou stejně bílé? Bělost odkazuje na kvalitu papíru, přičemž vysoce kvalitní papír je také bělejší. Měří se na škále od 1 do 100, proto se její hodnota u lepšího kancelářského papíru pohybuje kolem 96.

Kvalita tisku tedy nezávisí pouze na výkonu vašeho zařízení. Před nákupem papíru dobře ověřte jeho vlastnosti, které ovlivňují kvalitu výstupu tisku. Přejeme vám úspěšný tisk!

Zdroje: Marjeta Černič, Ústav celulózy a papíru Lublaň, Vliv papíru a techniky tisku na životnost dokumentu a oddělení vývoje a servisu společnosti Optiprint