Uživatelům barevných tiskáren pravděpodobně není výraz CMYK cizí. Zajímalo vás někdy, co vůbec znamená?

CMYK je výraz pro barevný model složený z barev Cyan (azurová), Magenta (purpurová) a Yellow (žlutá). Zkratka K představuje černou a znamená „Key“, protože tímto „klíčem“ se tvoří černé kontrasty.

U barevných tiskáren je zřejmé, že fungují s barevnými kartušemi těchto čtyř základních barev.

Sice by k tisku stačila azurová, purpurová a žlutá barva, ale obraz by byl bez kontrastu.

Právě kombinace těchto čtyř barev, které se nazývají procesní a používají se v čtyřbarevném tisku, je to, co vytvoří vaše tiskoviny barevné.

CMYK nebo RGB?

Nejjednodušší vysvětlení rozdílu mezi CMYK a RGB barevným modelem je, že se CMYK používá na tiskoviny, barevná škála RGB na „web“, resp. vše, co je zobrazeno na monitorech, LCD displejích, digitálních fotoaparátech a skenerech.

Displej se skládá z malých jednotek pixelů osvětlených zezadu a svítících různou intenzitou. Tímto způsobem tvoří směs barev viditelnou na displeji.

RGB je složen z barev Red (červená), Green (zelená) a Blue (modrá).

Červená + zelená = žlutá
Modrá + zelená = azurová
Červená + modrá = purpurová
Červená + zelená + modrá = bílá (světlo)

Nepřítomnost všech barev na displeji vytvoří černou.

Model RGB zobrazí větší podíl viditelného spektra než model CMYK, následkem čehož vznikne větší barevná škála.

Pozor: nastavení tiskárny, která přijme soubor RGB, ho automaticky změní na CMYK. Následně mohou být barvy méně syté a vybledlé. V případě předchozí změny souboru na CMYK si lze vytvořit lepší představu o finálním barevném výstupu.

Pokud tvoříme v programu Adobe Photoshop, vybereme: Menu > Image > Mode > CMYK.

Aditivní a subtraktivní model míchání barev

Aditivní model používá na tvorbu barev světlo. Přidáváním barev vznikne bílá barva, zatímco nepřítomnost světla vytvoří černou barvu. Typickým představitelem aditivního modelu je RGB.

Sčítáním azurové, purpurové a žluté nelze složit černou barvu, proto ji je třeba přidat jako „Key“. To se nazývá subtraktivní barevný model, jehož typickým představitelem je CMYK.

Na tomto místě vám můžeme pošeptat, že se v rámci komplexní služby Optiprintu postaráme o všechny vaše „CMYK potřeby“. Cyan, Magenta, Yellow nebo „Key“… bez ohledu na to, které barvy ve vaší tiskárně chybí, je náš proškolený tým servisní podpory vymění, ještě než řeknete CMYK.